Skolen ved Søerne

Skolen ved Søerne

Skolen ved Søerne Anlæggelse af nyt åbent klimasikret byrum og skolegård – ca. 5.100 m 2 .Med åbningen af skolegården ønskes det at placere skolen som en aktiv del af Frederiksbergs grønnegader og offentlige rum. Projektets intention er at sætte dagsorden og...
Hestehovedet Nakskov

Hestehovedet Nakskov

Hestehovedet Nakskov Halvøen Hestehovedet er en del af Naturpark Nakskov Fjord som ligger på Vestlolland, og er med sine 10 store og små øer Danmarks mest ørige fjord. En stor del af fjorden er omkranset af 4 meter høje stormflods-diger. Hestehovedet ligger som en...
Stubbekøbing Områdefornyelse – Havnepladsen

Stubbekøbing Områdefornyelse – Havnepladsen

Stubbekøbing Områdefornyelse – Havnepladsen Områdefornyelsesindsatsen i Stubbekøbing har til formål at styrke byens potentialer indenfor bosætning, turisme og erhverv. Samlet set favner projektet 4 arbejdsgrupper, der hver især arbejder på at få realiseret en...
Stubbekøbing Områdefornyelse – Anlægget

Stubbekøbing Områdefornyelse – Anlægget

Stubbekøbing Områdefornyelse – Anlægget Projektet i Stubbekøbing Anlæg er en del af Områdefornyelsesindsatsen i Stubbekøbing. Samlet set har områdefornyelsesindsatsen til formål at styrke byens potentialer indenfor bosætning, turisme og erhverv. ETN Arkitekter...
Nakskov  750 års Byjubilæum – stol og byrumsskilte

Nakskov 750 års Byjubilæum – stol og byrumsskilte

Nakskov 750 års Byjubilæum – stol og byrumsskilte I forbindelse med fejring af Nakskovs 750 års byjubilæum i 2016 har Rikke Cora fra ETN Arkitekter designet en jubilæumsstol som byrumsinventar. Til samme jubilæum blev der produceret ye byrumsskilte, der...