Landskab & Byrum, Strategi & brugerprocessor

Stubbekøbing Områdefornyelse – Havnepladsen

Den nye Havneplads som fyrtårn for byen

Områdefornyelsesindsatsen i Stubbekøbing har til formål at styrke byens potentialer indenfor bosætning, turisme og erhverv. Samlet set favner projektet 4 arbejdsgrupper, der hver især arbejder på at få realiseret en række delprojekter. Grupperne hedder Havnepladsgruppen, Fritidshavnegruppen, Identitet & Fællesskab samt Fritidsområdegruppen. Projekterne realiseres i forskellige tempi, og ETN Arkitekter er behjælpelig med projektudvikling undervejs. 

Projektet på Havnepladsen er det mest fremskredne projekt, som afsluttes medio 2018. Projektet på Havnepladsen har fokus på funktionalitet i samspil med attraktive nye uderum, som kan være med til at fremhæve vigtige steder på havnen. Samtidig er det vigtigt, at havnen fungerer som fyrtårn for byen. 

Det skal være et sted, der promoverer resten af byen og fortæller om alle de muligheder og oplevelser, der findes. Samtidig skal der skabes mere opmærksomhed om især adgangen til bycentrum, så turister ledes videre op i byen og oplever Stubbekøbings særpræg. Havnens betydning for både erhverv, turisme og den generelle oplevelse af Stubbekøbing gør netop dette sted til et hovedfokusområde for områdefornyelsen. Det handler om at skabe et alsidigt byrum, der kan imødekomme og tilpasse sig en bred vifte af behov og blive et spændende byrum, der giver plads til alle. 

Idé: Under overskriften ”Samling af byliv og fællesskab på Stubbekøbing Havn” har vi arbejdet ud fra idéen om at det er vigtigt at samle livet i få punkter. De valgte punkter har taget udgangspunkt i at styrke de steder og forløb som folk naturligt bevæger sig ad eller tiltrækkes af: Adgangen til bymidten, færgelejet og spisestedet samt udsigten. 

Havnen fungerer i dag som både erhvervshavn og destination for borgere og turister, der kommer ind med den lille færge, eller som kommer ned for at få en is i Marinaen og kigge på folk og livet generelt. Dette ”reason to go” skal fastholdes og styrkes. Det er ambitionen at Havnen skal udtrykke et klart og rungende VELKOMMEN TIL ALLE. Kombinationen af en aktiv erhvervshavn og et besøgs- og oplevelsessted fortsættes og udbygges. Samtidig er ambitionen også at formidle hvad byen byder på generelt og lede folk op i hovedgaden. 

Sted: Stubbekøbing Havn
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Team: ETN Arkitekter med Bjerager & Kristensen Rådgivende Ingeniører
Ydelse: Totalrådgivning - inkl. borgerdialog

Fotograf: Niels Vestergaard, film-foto.dk / ETN Arkitekter