Landskab & Byrum

Forplads til Stiftsmuseet / Banegårdspladsen

Delprojekt under Maribo Områdefornyelse

Som en del af en større områdefornyelsesindsats i Maribo har ETN Arkitekter udarbejdet og gennemført flere af delprojekterne. I tæt samarbejde med Museum Lolland Falster og Lolland Kommune har vi skabt ny tilgængelighed for alle til Stiftmuseet som ligger centralt på banegårdspladsen.

Opgaven var at etablere en handicaprampe til Stiftsmuseet, der også huser  turistinformationen. Med input fra brugerne og analyser af stedet har vi udviklet opgaven til at være en helt ny forplads med et rampe- og opholds -”møbel”, der inviterer både besøgende til museet og turistinformation men også Banegårdspladsens brugere, til ophold. Forpladsen er opbygget som en række hævede plateauer og et trappe- og rampeforløb der tilsammen danner et opholds og aktivitetsmøbel foran den smukke museumsbygning.

Sted: Banegårdspladsen Maribo
Bygherre: Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster
Team: ETN Arkitekter med Bjerager & Kristensen Rådgivende Ingeniører
Ydelse: Totalrådgivning

Fotograf: Niels Vestergaard, film-foto.dk / ETN Arkitekter