Villa Swezia

Villa Swezia

Villa Swezia Tilbygning til 2-families villa på Amager På Italiensvej på Amager ønskede 2 familier mere plads i deres fælles villa. ETN Arkitekter har i dialog med husets familierne tegnet et “køkkenhus”, således at de eksisterende nordvendte køkkener blev...
Foreningshuset MO.VE

Foreningshuset MO.VE

Foreningshuset MO.VE En række lokale sportsforeninger i Nykøbing Falster er gået sammen om at skabe et nyt fælles foreningshus kaldet MO.VE (MOtion VEsterskoven). Projektet skal motivere sportsudøvere på tværs af discipliner til at bevæge sig og bruge de nye rammer –...
Svanegangen Maribo

Svanegangen Maribo

Svanegangen Maribo Som en del af en større områdefornyelsesindsats i Maribo har ETN Arkitekter udarbejdet og gennemført projektet Biografkilen, hvor Maribos gamle biograf er blevet nedrevet efter mange års forfald og der opstået en unik mulighed for at forbinde byens...
Skolen i Sundby

Skolen i Sundby

Skolen i Sundby ETN Arkitekter varetager, som en del af det vindende totalentrepriseteam, rollen som landskabsarkitekt i anlæggelse af ny 2-sporet Svanemærket folkeskole som barmarks-projekt. Skolen rummer også en et specialtilbud (CKR) for elever med Psykiske...
Forplads til Stiftsmuseet / Banegårdspladsen

Forplads til Stiftsmuseet / Banegårdspladsen

Forplads til Stiftsmuseet / Banegårdspladsen Som en del af en større områdefornyelsesindsats i Maribo har ETN Arkitekter udarbejdet og gennemført flere af delprojekterne. I tæt samarbejde med Museum Lolland Falster og Lolland Kommune har vi skabt ny tilgængelighed for...