Vi er en erfaren tegnestue, der tilbyder arkitektrådgivning  indenfor rum, bygning, landskab og brugerinddragelse. Vi arbejder integreret med sammenhængen mellem landskab og bygning på tværs af skala og funktion.

Vi er drevet af lysten til at hjælpe fællesskaberne godt på vej. Vi ser i rigtigt mange af de projekter, vi arbejder med, at fællesskaberne i både de mindre bysamfund og i andre afgrænsede geografiske grupperinger, giver liv til de gamle eller glemte historier. Ét af vores vigtigste redskaber, når vi arbejder, er derfor at tage fat i stedets og menneskernes historier. Vores erfaring er, at alle steder – selv der hvor herligheden er gået i forfald eller er “flyttet videre” – er der historier, som kan genfortælles og som kan bygge bro til kommende tiders fællesskaber og fornyet brug af steder.

Brugerinddragelse

I vores arbejde er alle typer af inddragelse essentiel for at opnå en god forståelse for projektet og for at sikre et godt resultat for bygherren. Vi arbejder i begge ender af inddragelsesspekteret, og vi ved at dialogen med brugerne er med til at trække værdifulde pointer videre med ind i formgivningen af projekterne.

Vi finder stor glæde og stolthed ved at være med til at give grupper af ildsjæle mulighed for at omsætte deres ideer og drømme til konkrete projekter, der skaber liv og glæde for de lokale fællesskaber.

Vi har i mange projekter haft held til at rådgive projektgrupper og ildsjæle i udviklingsprocesser, hvor interesserne i grupperne har været mange og ofte ikke de samme – og hvor vi har formået at skabe et fokus og fælles fodslag omkring projekterne, som alle parter har kunne mødes om og være fælles bærere af.

Vi mener at det er afgørende for alle projekters succes, at gå til stederne og menneskerne med en ydmyghed og nysgerrighed på de mange lag og facetter, der gemmer sig under overfladen.

 

Ydelser

ETN Arkitekter yder rådgivning inden for byggeri, landskab, planlægning, proces og bygherrerådgivning. Vi løser opgaver i alle skalaer, fra mindre om– og nybygninger til store komplekse sager. Vi løser gerne opgaver i hele landet, dog er størstedelen af vores nuværende opgaver på Lolland-Falster, Sydsjælland samt i hovedstadsområdet.

Som rådgivende arkitekter tager vi hånd om alle byggeriets faser fra ideudvikling og brugerinddragelse til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.

Vi arbejder som en netværksvirksomhed, hvilket betyder, at vi har tætte samarbejdspartnere hos andre arkitektvirksomheder, og det sikrer at vi altid kan løse alle typer opgaver kompetent med et stærkt team af fagkompetencer. Gennem åben dialog og tæt samarbejde med eksterne konsulenter og andre arkitektvirksomheder lægges ny viden og kreativ sparring til løsningen af vores opgaver.

Dialog og økonomistyring er centralt i ethvert projekt. Vi taler om økonomi fra første møde, som sikring af et fælles udgangspunkt for opgavens løsning. Vi arbejder dialogbaseret med projektets involverede parter, og vi arbejder i hvert projekt aktivt for at bygherre og brugergrupper er deltagende og aktive medspillere i projektets faser.

 

 

Tilgang

ETN Arkitekter har rødder i dansk arkitekurtradition. Vi mener, at bygninger, rum og landskaber skal fortælle om det sted og den historie, de er en del af, og samtidig udfordres med fornyelse og kritisk stillende spørgsmål. Derfor søger vi de kvaliteter og historier i traditionen, der kan give meningsfulde svar i et nutidigt formsprog og med de problemstillinger, der udfordrer os i dag.

Vi løser opgaver indenfor både byggeri og landskab/byrum, og hvor brugerprocesser er en hjørnesten i alt vi laver. Vi løser opgaver i både stor og lille skala.

Vi arbejder med robusthed i vores projekter – både ift. materialers holdbarhed og levetid – men også ift. projektets robusthed socialt og økonomisk, da projekterne ofte har en lang levetid – og derfor skal kunne fungere over tid.

Baggrund

Tegnestuen blev etableret i 1981 af Erik Tind Nielsen og hed dengang Arkitektfirmaet Erik Tind Nielsen – og heraf kommer vores nuværende navn ETN Arkitekter. I 80’erne overtog Gorm Larsen og Tom Keller Pedersen ejerskabet af tegnestuen – og i 2016/18 skete et generationsskifte hvor de 3 nuværende partnere løbende overtog ejerskabet af tegnestuen som den kendes i dag.