Byggeri, Landskab & Byrum

Skolen i Sundby

SUNDskolen - Ny svanemærket folkeskole i Sundby / VINDER - WAF 2022 - World Architecture Festival i kategorien "Future Project: Education"

ETN Arkitekter varetager, som en del af det vindende totalentrepriseteam, rollen som landskabsarkitekt i anlæggelse af ny 2-sporet Svanemærket folkeskole som barmarks-projekt. Skolen rummer også en et specialtilbud (CKR) for elever med Psykiske og/eller fysiske handicaps, og dækker Bh-klasse til og med 10.kl. Der er tilhørende SFO til både til den almene skole og CKR. Opgaven udføres i totalentreprise /partnerring og gør brug af åbne kalkulationer, hvor alle beslutninger i anlægsperioden er foretaget i transparente processer mellem bygherre, rådgiver og totalentreprenør. 

Vi besluttede tidligt i den kreative proces, at den ny skole måtte være en landskabsskole, og at spændfeltet vi arbejder i, er læring versus landskab. Det handler ikke kun om den læring der foregår i bygninger, men hele ruten til og fra skolen, og den måde skolen kobler sig fast til lokalsamfundet. 

Den nye skole levendegør den forskel som arkitektonisk og landskabelig bearbejdning kan gøre – både for et lokalsamfund til det enkelte barns udvikling og dannelse. Visionen og ambitionen for ny skolen er at skabe en lokal destination og kraftcenter, hvor skole, dagtilbud og lokalområdet mødes om at skabe rammerne om mere læring og trivsel for alle og med særligt fokus på at CKR-børnene har lige muligheder for aktiviteter og bliver en integreret del i alle dele af skolen, men altid med mulighed for kunne trække sig tilbage når der behøves ro for det enkelte barn. 

Sted: Sundby - Nykøbing Falster
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Team: Partnerring med BO-HUS Entreprenør, Henning Larsen Architects, Skala Arkitekter, Autens
Ydelse: Landskab - underrådgiver til BO-HUS Entreprenør

Illustrationer/foto: SORA Images (visualiseringer), Dronefoto: Niels Vestergaard, film-foto.dk, Tegning: ETN Arkitekter

Området består af en stor græsmark, hvori bygningen rejser sig af græstæppet, som ét af flere udskårne felter i fladen. Bygningens cirkulære form danner del af bevægelsesforløbet, der snor sig over taget og rund på området i et netværk af stier, der kobler og forbinder skolen med omverdenen. Løbebanen strækker sig i et 1 km spor rundt i terrænet, og adgangen til tagfladen skaber en mere spektakulær og motiverende rute for bevægelse.  

Skolens område opdeles i forskellige zoner, hvor årgangs- og klasseaktiviteter kan planlægges som destinationer ude i området eller i de nære zoner og nicher med udelæringsområder tæt ved skolens bygning – det skal være nemt at etablere undervisning udendørs og samtidig skal det hver dag motivere og opfordre børn og voksne til at indgå i fællesskaber og få lyst til at udforske bevægelseslandskabets mange muligheder. 

En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet

SVANEMÆRKNING OG KLIMASIKRING OG BRUGERINDDRAGELSE 

Skolen bliver Danmarks første svanemærkede folkeskole og i tilknytning til dette er der indarbejdet en 100% LAR-løsning hvor alt overflade- og regnvand samles og ledes til en ny anlagt sø der kommer til at være en stor del af læringslandskabet. 

Skolen og eleverne er via styregruppen og elevrepræsentanter en integreret del af processen både i projekteringsfasen og i anlægsfasen.  

Entrepriseudgifter: ca. 170 mio. kr. 

Areal for landskab: 60.000 m² heraf udgør legearealer ca. 9.945 m2 

Tidspunkt for opgavens udførelse: 29.maj 2020 – aug.2021 / Anlægsperiode – aug 2021 – april.2023