Byggeri, Landskab & Byrum, Strategi & brugerprocessor

Foreningshuset MO.VE

Lokale foreninger samles i fællesskab omkring motion og bevægelse

En række lokale sportsforeninger i Nykøbing Falster er gået sammen om at skabe et nyt fælles foreningshus kaldet MO.VE (MOtion VEsterskoven). Projektet skal motivere sportsudøvere på tværs af discipliner til at bevæge sig og bruge de nye rammer – ude og inde til nye fællesskaber.

Projektet er resultat af mange års lokalt arbejde for at etablere et nyt sted i Nykøbing, hvor man samles om den fælles glæde ved bevægelse. Der er et særligt fokus på at skabe et stærkt fællesskab på tværs af alder, køn og baggrund og har et særligt fokus på at børn og unge gennem leg og spontanitet nudges og motiveres til at bevæge sig i hverdagen. Om man er i forening eller om man er individuelt “husmedlem”, vil man i MO.VE kunne indgå i nye fællesskaber, hvor grænserne mellem de traditionelle idrætsgrene er brudt op – og hvor nye synergier og samarbejder om træning og et aktivt hverdagsliv vil opstå.

Sted: Guldborgsund
Bygherre: Nykøbing FC og Guldborgsund Kommune - i samarbejde med Realdania, Lokale-Anlægsfonden, Den A.P. Møllerske Støttefond
Team: Spektrum Arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører
Ydelse: Totalrådgiver på bygning og landskab - samt proces og fundraising

Foto og illustrationer: Niels Vestergaard, film-foto.dk / ETN Arkitekter

En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet
En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet

ETN Arkitekter er totalrådgiver og har sammen med Spektrum Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører vundet udbuddet om at etablere et helt nyt fælles foreningshus og bevægelses-landskab i fredsskovsarealer. Projektet realiseres i tæt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania med Guldborgsund Kommune og Nykøbing FC som bygherrer.

Hovedideen med udviklingen af MO.VE har knyttet sig til ordet FLETVÆRK. Bag fletværket ligger ambitionen om at skabe et sted, hvor fællesskaber opstår og trives Projektets udgangspunkt, er at arbejde med flydende overgange mellem ude og inde og mellem folk, bevægelse og møder.

Det 1570 m2 store hus består af en række store fælles zoner / sale med forskel fokus for ophold. Det grønne hjerte er et uopvarmet stort transparent overdækning som giver ly og læ og en uformel opholds- og træningszone. Det varme hjerte er fællesrum med café og lounge som flyder ud på de store træterrasser. Esport er integreret som en del af træningsfaciliteterne, ligesom den store bevægelses- og tumlesal – kan bruges både til børnegrupper, foredrag eller dansehold. Der er fokus på at skabe nye rare velværes-rum som indeholder omklædning og bademuligheder – både inde og ude. Som en grøn linje igennem hele projektet er landskabet og skoven en integreret del af at skabe attraktive og motiverende lege- og bevægelseszoner og fleksible træningsforløb. Hele tiden med et øje for lige adgang og mulighed for kunne øve sig på alle niveauer.

Beskrivelse af billedet
Beskrivelse af billedet

Projektet arbejder med en stærk integration af ude/inde – og særligt fredsskoven fungerer som et naturligt tag over aktiviteterne i skoven. 

Her ses dansepladsen, med sin cirkulære gitterstruktur. Pladsen kan rumme udendørs dans i de varmere måneder – og fungerer som opvarmnings og træningsplads for løbere og andre motionister.