Landskab & Byrum

Svanegangen Maribo

Ny rekreativ forbindelse mellem sø og midtby - Delprojekt under Maribo Områdefornyelse,

Som en del af en større områdefornyelsesindsats i Maribo har ETN Arkitekter udarbejdet og gennemført projektet Biografkilen, hvor Maribos gamle biograf er blevet nedrevet efter mange års forfald og der opstået en unik mulighed for at forbinde byens hovedgade med Naturparkens smukke vidder og rekreative tilbud.

Svanegangen, som den nye smalle grund er blevet døbt, kiler sig som en smal tange op i denne tætte gadestruktur. Sammen med Hotellet, som en af de store aktører i byen, skabes der nu bedre parkeringsmuligheder for hotellet, sideløbende med anlæggelsen af en moderne bypark med opholdsmuligheder for alle aldre. Svanegangen er tænkt som et Gennemgangsrum / en smutvej og en visuel grøn pause fra by til natur. 

Idéen til parken tager udgangspunkt i at bruge Naturpark Maribosøernes naturlige vegetation som inspiration til en række beplantningskiler (SØ-KILER) der presser sig helt op til byen. For at fortælle historien om kilen som hjemsted for byens biograf, skabes en række små opholdsøer, kaldet (SØ-BIO)- som indbyder til at nyde den smukke udsigt , ”det store lærred”. 

Sted: Maribo midtby
Bygherre: Lolland Kommune
Team: ETN Arkitekter
Ydelse: Totalrådgivning

Fotograf: Niels Vestergaard, film-foto.dk / ETN Arkitekter

Ved den formelle indvielse af projektet var der fint besøg af Hendes Majestæt Dronning Magrethe, som navngav stedet SVANEGANGEN.