Landskab & Byrum

Marielyst etape 6 + 7 – Strand -og badebro

Helhedsplanen for Marielyst er nu så langt, at den går helt ud i vandet

Som en del af den samlede helhedsplan for Marielyst Torv og Strandstrøg har der længe været planer om at koble selve torvet og strandstrøget helt sammen emd stranden og vandet.  Den sidste del af helhedsplanen er derfor nu fuldført med etableringen af Marielyst Strand- og Badebro, som løber fra diget over stranden og i et loop ud over vandet.

Etableringen af badebro med tilhørende strandbro har til formål at sikre dels handicapegnet adgang til badning fra Marielyst strand og dels at etablere en aktivitets bro i vandet, som kan tilgodese badegæster i sæsonen og desuden fungere som udsigtspost og kajak-pitstop.

Alle strandbro -og badebroselementer er  sæsonelementer, der tages op i vinterperioden fra oktober til april, således at man sikrer anlægget mod isskruning og storm. Hele broforløbet fra digets  afslutning og rundt i “loopet” er 190  løbende meter.

STRANDBRO
Strandbroen begynder fra digets afslutning og løber over stranden og griber fast på badebroen.
Denne forbindelse sikrer tilgængelighed for alle helt ned til vandet, hvor adgang i dag stopper midt på stranden.

BADEBRO
Badebroen etableres som et ”loop” der giver mulighed for ophold og aktivitet fra selve broen og de tilhørende pontoner. Ved at lave badebroen som et loop gives der mulighed for at etablere en ”destination” med et indre ”bassin”. Broen bliver på den måde ikke kun en handicapvenlig badebro men også en aktivitetsbro for andre badegæster og besøgende i  skuldersæsonen. I loopet etableres en handicap-baderampe, en udsigtsplatform for enden af broen, bade-leidere samt en kajak-platform.

 

 

Sted: Marielyst Strand
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Team: ETN Arkitekter - badebroen er produceret af NBC Marine
Ydelse: Totalrådgiver

Foto/illustration: Malte Bülow (drone), ETN Arkitekter

En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet
En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet
En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet
Beskrivelse af billedet