Landskab & Byrum

Vordingborg Rådhus

Landskabshelhedsplan for området omkring det nye rådhus

Vordingborg Kommune har i foråret 2020 afholdt en projektkonkurrence for opførelse af et helt nyt rådhus – Borgernes Hus – i Vordingborg midtby. I team med PLH Arkitekter og MOE rådgivende
ingeniører har ETN Arkitekter været med på vinderholdet – og bidraget med udarbejdelse af landskabsprojekt.

Opgaven indeholdt udarbejdelse af en helhedsplan for et samlende område omkring det kommende rådhus – en plan der arbejder videre med de mange byrumselementer, der allerede arbejdes med i Vordingborg midtby. Desuden indeholder konkurrenceprojektet udformning af et landskab/byrum ved det nye rådhus.

Planen håndterer adgangsforhold,  opholdszoner for både besøgende og medarbejdere samt etablering af en torvedannelse foran rådhuset der skaber plads til fremtidig torvedannelse af afholdelse af mindre events.

ETN Arkitekter fungerer i dette projekt som underrådgivere til MOE, på udarbejdelse af landskabsprojektet, fra konkurrenceprojekt til færdigprojektering og fagtilsyn.

Projektet er pt. under udførelse.

Sted: Valdemarstorvet, Vordingborg
Bygherre: Vordingborg Kommune
Team: PLH Arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører
Ydelse: Landskab - underrådgivning til MOE Rådgivende Ingeniører

Illustrationer: ETN Arkitekter, PLH Arkitekter (visualiseringer)

En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet
En mega mega mega mega lang beskrivelse af billedet