Vi leverer både de traditionelle arkitektfaglige ydelser og udvikling af strategier, processer og planer

Arkitektfaglige ydelser

Vi udarbejder arkitektfaglige projekter inden for både landskab & byrum, nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning. Brugerprocesser er en hjørnesten i alt hvad vi laver.

Vi løser opgaver i både stor og lille skala inden for alle bygge- og anlægsfaser fra idéudvikling og brugerinddragelse til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.

Strategi, proces- og planudvikling

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte steed – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhversliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Vi mener det er afgørende for alle projekters sucess, at gå til stederne og menneskerne med en ydmyghed og nysgerrighed på de mange lag og facetter, der gemmer sig under overfladen.