Områdefornyelse Rødbyhavn

nov 15, 2017

Vi hjælper Lolland Kommune med at udarbejde program for den kommende Områdefornyelse i Rødbyhavn. I den forbindelse var vi med til borgermøde den 7. november på Danhotel, hvor der deltog mange engagerede borgere fra området. Vores bidrag til programudarbejdelsen er den arkitektoniske bearbejdning af de udvalgte områder, hvor indsatsen i byen skal ske. Forud for vores arbejde har en arbejdsgruppe bestående af borgere og kommune arbejdet med deres ønsker og prioriteringer i byen. Budgettet er beskedent, så der er behov for benhård prioritering. Vi skal nu udarbejde et egentligt forslag til områdefornyelsen - med fokus på områderne ved stranden/havnen, torvet ved dagligbrugsen, diget og de gode forbindelser i byen. Det færdige program, skal efter yderligere dialog med borgere, fremsendes til godkendelse i Trafik-, Bygge -og Boligstyrelsen til april 2018. Først herefter kan selve anlægsprojekterne gå i gang.