Vores fornemste opgaver som arkitekter er at binde mennesker og steder sammen. At skabe eller genskabe fysiske rammer, som rummer liv og giver ny energi til fællesskaberne.

Vi er drevet af lysten til at hjælpe fællesskaberne godt på vej. Vi ser i rigtigt mange af de projekter, vi arbejder med, at fællesskaberne i både de mindre bysamfund og i andre afgrænsede geografiske grupperinger, giver liv til de gamle eller glemte historier. Èt af vores vigtigste redskaber, når vi arbejder, er derfor at tage fat i stedets og menneskernes historier. Vores erfaring er, at alle steder – selv der hvor herligheden er gået i forfald eller er “flyttet videre” – er der historier, som kan genfortælles og som kan bygge bro til kommende tiders fællesskaber og fornyet brug af steder.

Brugerinddragelse

Vi har lang og meget positiv erfaring med alle typer af inddragelse – fra både den hurtige og komprimerede proces, til den samskabende og tålmodige proces – hvor vi fra begge ender af inddragelses- og samarbejdsspektret kan trække værdifulde pointer videre med ind i formgivningen af projekterne.

Vi finder stor glæde og stolthed ved at være med til at give grupper af ildsjæle mulighed for at omsætte deres ideer og drømme til konkrete projekter, der skaber liv og glæde for de lokale fællesskaber.

Vi har i mange projekter haft held til at rådgive projektgrupper og ildsjæle i udviklingsprocesser, hvor interesserne i grupperne har været mange og ofte ikke de samme – og hvor vi har formået at skabe et fokus og fælles fodslag omkring projekterne, som alle parter har kunne mødes om og være fælles bærere af.

Efter en veltilrettelagt proces kommer vi i fællesskab med brugerne frem til det kommende projekts kerne, som ligesåvel kan resultere i en nænsom renovering, mindre justeringer i eksisterende rammer eller helt nye større fysiske rammer. Værdi og nytænkning kan ligge i hele spændingsfeltet derimellem. Vi hjælper brugergrupperne med at se “indad” og fokusere på hvad egne behov er. I vores optik er et projekt først en sucess – og kan først skabe ringe i vandet og tiltrække nye brugere eller borgere, når projektets egne ildsjæle indtager stederne med deres egne aktiviteter og liv.

Vi mener at det er afgørende for alle projekters succes, at gå til stederne og menneskerne med en ydmyghed og nysgerrighed på de mange lag og facetter, der gemmer sig under overfladen.

Stedets ånd

3

Områdeanalyse og brugerinddragelse. Hvor og hvem er vi? Hvad sker der?

Skønhed

3

Med udgangspunkt i nordiske og lokale arkitektur-traditioner.

Bæredygtighed

3

Miljømæssige, økonomiske, sociale og tekniske parametre undersøges og afstemmes.

Robusthed

3

Kvalitet i materialer og løsninger, der holder til at blive brugt og set på i mange år.

Tilgang

ETN Arkitekter har rødder i dansk arkitekurtradition. Vi mener, at bygninger, rum og landskaber skal fortælle om det sted og den historie, de er en del af, og samtidig udfordres med fornyelse og kritisk stillende spørgsmål. Derfor søger vi de kvaliteter og historier i traditionen, der kan give meningsfulde svar i et nutidigt formsprog og med de problemstillinger, der udfordrer os i dag.

Vi løser opgaver indenfor både byggeri og landskab/byrum, og hvor brugerprocesser er en hjørnesten i alt vi laver. Vi løser opgaver i både stor og lille skala.

Baggrund

Tegnestuen blev etableret i 1981. Som rådgivende arkitekter og landskabsarkitekter tager vi hånd om alle bygge- og anlægsfaser fra idéudvikling og brugerinddragelse, til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.

Tegnestuen består, ud over vores adminstrative persone, af adademiske arkitekter, landskabsarkitekt og bygningskonstruktører. Tegnestuen er ejet lige af 3 partnere og har 2 ansatte.

Som lokalforankret tegnestue spænder vores arbejdsområde bredt og vi har gennem årene opbygget en meget stor opgaveporteføjle indenfor byggeri, landskab og byrum. Både som nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning.

Gennem åben dialog og tæt samarbejde med eksterne konsulenter og andre arkitektvirksomheder lægges ny viden og kreativ sparring til løsningen af vores opgaver.

Dialog og økonomistyring er centralt i ethvert projekt. Vi taler om økonomi fra første møde, som sikring af et fælles udgangspunkt for opgavens løsning. Vi arbejder dialogbaseret med projektets involverede parter og vi arbejder i hvert projekt aktivt for at bygherre og brugergrupper er deltagende og aktive medspillere i projektets faser.