" hele vejen rundt om projektet...

YDELSER: ETN Arkitekter yder rådgivning inden for byggeri, landskab og planlægning og bygherrerådgivning. Vi løser opgaver i alle skalaer, fra mindre om– og nybygninger til store komplekse sager.

Medarbejderstaben består ud over vores administrative personale af akademiske arkitekter, landskabsarkitekt og  bygningskonstruktører. Tegnestuen har gennem en lang årrække fast beskæftiget 6-11 medarbejdere.

Som rådgivende arkitekter tager vi hånd om alle byggeriets faser fra ideudvikling og brugerinddragelse til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.

For at sikre en gennemtænkt arkitektonisk løsning  udnytter vi bredden i vores faglige kompetencer og specialviden om miljø, teknologi og håndværk. Samtidig sikrer vi os gennem samarbejde med andre fagrupper og myndigheder at indhente uddybende viden, når det er nødvendigt. Det gælder f.eks ved brugen af alternative energiformer, energioptimering, nye produkter og materialeanvendelse.

LOKAL FORANKRING: Som lokalforankret tegnestue spænder vores arbejdsområde bredt, og vi har gennem årene opbygget en meget stor opgaveportefølje, og særligt inden for Kultur-, undervisning-, institutions- og plejebyggeri samt renoveringsopgaver, har vi løst et utal af spændende projekter. Både som nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning.

Bygherrerådgivning har de senere år fået fast plads mellem opgavetyperne, ligesom vi med ansættelsen af en landskabsarkitekt har arbejdet målrettet på at udvide vores kompetencer og opgavefelt inden for landskab, byrum og planlægningsområdet.

HOVEDKOMPETENCER: ETN Arkitekters hovedkompetencer i uprioriteret rækkefølge.:

  • Kultur
  • Landskab
  • Byrum
  • Renovering
  • Uddannelse
  • Institutioner
  • Plejebyggeri
  • Bolig
  • Erhverv

FORLØB OG PROCES: ETN Arkitekter er bygget op omkring projektteams, som varetager opgaverne efter de kompetencer, som opgaven fordrer. Tegnestuen har gode værktøjer til processtyring, projektstyring og kvalitetssikring – både af eget arbejde og entreprenørens. ETN Arkitekters projektforløb og kvalitetssikring følger som udgangspunkt Danske Ark.s og F.R.I´s ydelsesbeskrivelse. Således behandles hver af hovedfaserne, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt som selvstændige afsluttede forløb med økonomisk afklaring og godkendelse af bygherre og brugere. Arkitektfirmaet udpeger ved opgavestart en projekteringsleder/sagsarkitekt, der igennem hele forløbet er ansvarlig for koordinering af samarbejdet mellem den rådgivende ingeniør og arkitektfirmaet samt øvrige rådgivere. Projekteringslederen er også bindeleddet til myndighederne og brugergrupperne.

I den kreative idefase arbejder vi både med digitale og analoge arbejdsprocesser. Vi veksler mellem det i hånden skitserede, CAD-værktøjer samt 3D visualisering for at afprøve og sikre et gennemarbejdet udtryk – Samtidig er vi bevidste om at tale økonomi fra det første indledende møde for at sikre, at der arbejdes sikkert inden for den givne økonomiske ramme.  Vi bruger bevidst  økonomi som et metodisk redskab til at fordre en pragmatisk og præcis vurdering af de arkitektoniske valg gennem alle faser, og samtidig sikrer det, at kunden får mest for pengene.