25.08.2017

I Stubbekøbing arbejder vi sammen med flere borgergrupper om en række spændende underprojekter i forbindelse med områdefornyelse af byen.

I denne uge har Rikke og Inge Lise opstartet hovedprojekt på Havnepladsen, og deltaget i en række af de samskabelsesmøder, der foregår i de mange borgergrupper, som deltager i projektudviklingen.

Delprojekterne omhandler bl.a. havnepladsen, lystbådehavnens nye vandkantsbro, udvikling af forbindelse fra Havnepladsen til Lystanlægget hvor vi i øjeblikket ser på muligheder for etablering af bystrand.

I Stubbekøbing har vi set meget på byens struktur, og søger med vores projekter at understøtte byens liv, dér hvor det findes.

Udvikling af vores små centerbyer og Købstæder er en vedvarende diskussion og debat, som vi finder meget relevant og spændende, og vi er glade for at kunne give vores bidrag i Stubbekøbing.