" LYT / SE / MÆRK/

Vi er en erfaren tegnestue, der tilbyder arkitektrådgivning indenfor rum, bygning, landskab og brugerinddragelse. 
 
Vi arbejder integreret med sammenhængen mellem landskab og bygning på tværs af skala og funktion. 
 
Vi efterstræber en formgivning der skaber merværdi for brugerne og understøtter eller udfordrer de stedbundne potentialer og rummer en social forståelse. 
 
Vi engagerer os i vores omgivelser og er bevidste om at vi som arkitekter kan være med til at præge udviklingen og hverdagen for mange mennesker ved at skabe gode rum for det gode liv

       

ETN Arkitekter ApS har rødder i dansk arkitekturtradition. Vi mener, at bygninger og rum skal fortælle om det sted og den historie, de er en del af og samtidig udfordres med fornyelse og kritisk stillede spørgsmål. Derfor søger vi de kvaliteter og historier i traditionen, der kan give meningsfulde svar i et nutidigt formsprog og med de problemstillinger, der udfordrer os i dag.

Tegnestuen blev etableret 1981. Som rådgivende arkitekter og landskabsarkitekter tager vi hånd om alle bygge- og anlægsfaser fra ideudvikling og brugerinddragelse til projektering, projektstyring, implementering og fagtilsyn.Tegnestuen består ud over vores administrative personale af akademiske arkitekter, landskabsarkitekt og bygningskonstruktører. Tegnestuen er ejet lige af 4 partnere og har 2 ansatte. 

Gennem åben dialog og tæt samarbejde med eksterne konsulenter og andre arkitektvirksomheder lægges ny viden og kreativ sparring til løsningen af vores opgaver.

Som lokalforankret tegnestue spænder vores arbejdsområde bredt og vi har gennem årene opbygget en meget stor opgaveportefølje indenfor byggeri, landskab og byrum.  Både som nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning. De senere år har tegnestuen udvidet arbejdsområdet med landskabs- og byrumsopgaver.

Dialog og Økonomistyring er centralt i ethvert projekt. Vi taler om økonomi fra første møde, som sikring af et fælles udgangspunkt for opgavens løsning. Vi arbejder dialogbaseret med projektets involverede parter og vi arbejder i hvert projekt aktivt for at bygherre og brugergrupper er deltagende og aktive medspillere i projektets faser.