nyheder

12.07.2022

Vi holder sommerferie og har derfor lukket tegnestuen i uge 29 og 30. Vi kan kontaktes på mail og telefoner, hvis det haster. Og ellers vender vi stærkt tilbage i uge 31.

Vi ønsker alle en dejlig sommer!

22.03.2022

Vi arbejder på en ny hjemmeside til ETN.dk, og derfor kan du opleve, at denne side ikke er helt så opdateret på nyere projekter.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil vide mere om alt det vi går og laver - som faktisk er temmeligt meget indenfor både byggeri, landskabsprojekter og processer/brugerinddragelse, bygherrerådgivning og andet projektudvikling. 

Vi glæder os til at kunne lancere en ny hjemmeside - og i mellemtiden håber vi på din tålmodighed. 

14.12.2021

Det fælles foreningshus MO.VE (MOtion VEsterskoven) er nu godt undervejs - og fredag d. 10. december 2021 var der rejsegilde. Projektet har været mange år undervejs - og det er derfor fantastisk at se hvordan huset nu er ved at tage form. Vi glæder os til foråret hvor foreningerne kan begynde at flytte ind i deres nye fælles hus. 

Projektet realiseres i samarbejde med Spektrum Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører - Bygherrere er Nykøbing FC og Guldborgsund Kommune, og er desuden også støttet af en række fonde - Den A.P. Møllerske Støttefond, Lokale- og Anlægsfonden, Realdania samt en række lokale mindre fonde og lokale sponsorere.

14.07.2021

TEGNESTUEN HOLDER SOMMERFERIE I UGERNE 29 + 30.

Hvis din henvendelse haster kan du skrive til etn@etn.dk, så vender vi retur.

Vi ønsker rigtig god sommer til alle 

30.03.2021

Er du vores nye kollega? Vi søger nemlig en erfaren bygningskonstruktør til vores tegnestue i Nykøbing F.

Du kan læse mere lige HER

07.09.2020

A.P.Møller Fonden har udskrevet en arkitektkonkurrence om udvikling af Nakskov Havn - og sammen med Lytt Architecture og Transform Arkitekter er skal vi nu konkurrere mod 3 andre teams om opgaven. Konkurrencen er en del af det spændende projekt Nakskov 2030, og vi er super glade for at være med i konkurrencen. Nakskov er en by med sin helt egen sjæl og stærk bygningskultur og historie, som vi glæder os til at arbejde meget mere med. 

25.06.2020

Sammen med PLH Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører har vi vundet konkurrencen om Vordingborg Kommunes nye rådhus. Vi leverer landskabsprojektet, hvor vi har udarbejdet et projekt, der bærer den lokale historie med sig - og arbejder videre med de gode tiltag i byen omkring "de røde løbere". 

Dommerbetænkænkningen sagde bl.a. "Forslag A ses samlet som et meget gennemarbejdet, smukt og præcist beskrevet og illustreret forslag, som vidner om stor omhyggelighed og indsigt." Vi er naturligvis meget stolte over at være med på vinderholdet og vi glæder os meget til at være med til at realisere projektet. 

14.10.2019

I Oktober måneds udgave af fagbladet Arkitekten er der tema om Lolland - og vi er med.

Vi bidrager med interview med Rikke og Sille om vores arbejde på Lolland - læs mere her.

21.12.2018
29.11.2018

Update: Vi har da deadlinen udløb fredag d 14. dec modtaget rigtigt mange gode ansøgninger. Vi har i den kommende tid samtaler, og kan forhåbentligt i det nye år byde nye medarbejdere velkomne her på tegnestuen.

Vi har brug for flere hænder på tegnestuen til at løfte alle vores mange spændende opgaver. Er du landskabsarkitekt/arkitekt eller bygningskonstruktør, så læs mere her og send os din ansøgning eller ring og hør mere om jobmulighederne her hos os.

Vi glæder os til at høre fra dig!

12.09.2018

ETN i team med Spektrum og MOE om opførelse af Idræts Campus

I Nykæbing Falster har man længe drømt om at skabe nye og inspirerende rammer for foreningslivet, og med udgangspunkt i fodboldklubben NFCs placering i Vesterskoven er der nu rejst penge til at realisere projektet Idræts Campus. Sammen med Spektrum Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører er vi så heldige at have vundet opgaven om projektets realisering.

Allerede fredag d. 7. sep. havde vi dialog om projektet med byens borgere. Vi havde åbnet en lille campingvogns-tegnestue på Torvet i Nykøbing F, hvor vi talte med forbipasserende om hvad der ville få dem til at bruge et nyt foreningshus.

Vi glæder os til at løse opgaven sammen med lokale foreninger og med kommunen.

Projektet skal anlægges fra foråret 2019.

07.07.2018

/ TEGNESTUEN HOLDER SOMMERFERIE I UGE 29 + 30

Vi ønsker alle en dejlig sommer. Vi holder lukket på Tegnestuen i uge 29 og 30.

16.02.2018

Idræts Campus en realitet - NFC modtager fondsstøtte på 12 mio. kr.

Vi har sammen med Sivager Design hjulpet den lokale fodboldklub NFC med projektudvikling og fondsmateriale til realisering at et nyt fælles foreningshus - Idræts Campus i Nykøbing Falster. Til vores store glæde har både Realdania og den A.P. Møllerskestøttefond været gavmilde og doneret samlet 12 mio. kr til projektet.

Vi har hjulpet til undervejs med udarbejdelse af programoplæg  - og du kan læse mere om projektet her.

Du kan også læse den fælles pressemeddelse fra NFC og Realdania her

22.12.2017
15.12.2017

GHB Landskabsarkitekter, SWECO og ETN Arkitekter

Teamet har deltaget i arkitektkonkurrencen om Nykøbing F Midtby.

Vi vandt desværre ikke, men vi synes nu alligevel, at vi har lavet et fint forslag, der også af dommerkommiteen i betænkningen fik følgende rosende ord med på vejen:

"Projektet skal roses for sit mod, sin vedholdenhed, sin stærke ide og sin magi, som har skabt spændende overvejelser og debat i dommerkomiteen".

Sammen med GHB Landskabsarkitekter har vi udarbejdet konkurrenceforslaget "I ALLE TIDER" , der blandt andet arbejder med elementer som et nyt samlende gulv med reference til renæssanceslottenes prægtige riddersale. Vi foreslår at møblere Torvet med mægtige egetræsborde og kaster lys over stedet med spektakulære lysekroner.

Selvfølgelig ville vi gerne have vundet - men vi ser også frem til at se planerne fra den vindende tegnestue JJW Arkitekter, og sender et stort tillykke til dem.

15.11.2017

Områdefornyelse Rødbyhavn er i dialogfasen med udarbejdelse af program.

Vi hjælper Lolland Kommune med at udarbejde program for den kommende Områdefornyelse i Rødbyhavn. I den forbindelse var vi med til borgermøde den 7. november på Danhotel, hvor der deltog mange engagerede borgere fra området.

Vores bidrag til programudarbejdelsen er den arkitektoniske bearbejdning af de udvalgte områder, hvor indsatsen i byen skal ske. Forud for vores arbejde har en arbejdsgruppe bestående af borgere og kommune arbejdet med deres ønsker og prioriteringer i byen. Budgettet er beskedent, så der er behov for benhård prioritering.

Vi skal nu udarbejde et egentligt forslag til områdefornyelsen - med fokus på områderne ved stranden/havnen, torvet ved dagligbrugsen, diget og de gode forbindelser i byen.

Det færdige program, skal efter yderligere dialog med borgere, fremsendes til godkendelse i Trafik-, Bygge -og Boligstyrelsen til april 2018. Først herefter kan selve anlægsprojekterne gå i gang.

15.11.2017

Projekt for udvikling af Guldborg som destination for hverdagsliv og turisme

Fællesrådet for Guldborg og Omegn har kontaktet os med henblik på hjælp til udarbejdelse af et fondsprospekt til et projekt om udvikling af stranden på Lollandssiden.

Undervejs i projektet er ambitionerne og ideerne spiret, så projektet nu også indeholder planer om begge havne - på både Lolland og Falster siden, og en række andre projektideer i byen på Falstersiden også.

Det samlende tema for de projekter der igangsættes i området er GENFORTÆLLING - med fokus på stedets gode historier og med "genoplivning" af områdets bedste steder for fællesskabet - nemlig badestranden, turene igenne skoven ud til skansen, lystbådehavnenes livlige aktivitet og genskabelse af fællesområderne, hvor byens borgere har mødtes.

Det er fantakstisk at samarbejde med et engageret lokalområde, der har valgt at arbejde konstruktivt og ambitiøst med udvikling af det sted de bor - til glæde for både dem selv og besøgende i området.

Se mere her

13.10.2017

I Uge 41 - onsdag til fredag har vi haft hele 6 skolepraktikanter her på tegnestuen. Det var elever fra lokale skoler - fra 8. og 10. klasse.

Eleverne har fået forskellige konkrete opgaver, som de skulle løse sammen. Bl.a. skulle de komme med gode forslag til etablering af et nyt Torv i Nykøbing F.

25.08.2017

I Stubbekøbing arbejder vi sammen med flere borgergrupper om en række spændende underprojekter i forbindelse med områdefornyelse af byen.

I denne uge har Rikke og Inge Lise opstartet hovedprojekt på Havnepladsen, og deltaget i en række af de samskabelsesmøder, der foregår i de mange borgergrupper, som deltager i projektudviklingen.

Delprojekterne omhandler bl.a. havnepladsen, lystbådehavnens nye vandkantsbro, udvikling af forbindelse fra Havnepladsen til Lystanlægget hvor vi i øjeblikket ser på muligheder for etablering af bystrand.

I Stubbekøbing har vi set meget på byens struktur, og søger med vores projekter at understøtte byens liv, dér hvor det findes.

Udvikling af vores små centerbyer og Købstæder er en vedvarende diskussion og debat, som vi finder meget relevant og spændende, og vi er glade for at kunne give vores bidrag i Stubbekøbing.

18.08.2017

Både Marielyst Torv og Strandstrøg samt vores skolegårdsprojekt Drøn på Byskolen er fremhævet som interessante projekter...

... i forbindelse med invitationen til det kommende respæsentantskabsmøde for medlemmerne af Realdania.

Det er dejligt at se at projekterne fortsat lever og tager sig fint ud. Ta' ud og besøg dem - de er klart et besøg værd - også i dansk sommerregn.

Læs mere om projektet i Marielyst her - og om DRØN i Nakskov her.

10.08.2017

Vi har udarbejdet forslag til nye udearealer ved 4 skoler i guldborgsund kommune

Vi har udarbejdet et første forslag til fornyelse af udearealerne omkring LINDESKOVSKOLEN. Forslaget er blevet præsenteret for flere politiske udvalg i Guldborgsund Kommune med god og konstruktiv modtagelse. Forslaget bygger videre på værdien af at have hele 26 forskellige nationaliteter samlet under ét tag. Vi foreslår at etablere en samlende ”rambla”, der løber mellem bygningerne – og kan blive et nyt inviterende udemiljø, hvor skolen og elever kan have løbende udstillinger af produktioner fra undervisningen.De grønne områder gentænkes og beplantes på ny, og den eksisterende beplantning beskæres, så vi sikrer inviterende kig udefra og ind på skolen område.Projektet er ét af flere projekter om fornyelse af udearealerne på skoler i Guldborgsund Kommune, som vi hjælper kommunen med.
Vi er også i samarbejde med Eskilstrup Skole, Sydfalster Skole og Stubbekøbing Skole om nye udearealer omkring skoler og dagtilbud.

09.08.2017

Etape 1 af en større planlagt skaterpark etableres nu på Sofiendal Skole i Faxe Kommune

Sammen med skaterarkitekterne SNE Architects og en gruppe lokale skatere har vi tegnet en større plan for et nyt skateranlæg ved Sofiendag Skole. Kommunen har fundet finansiering til at anlægge første etape af planen, og der anlægges derfor nu en skater-bowl som det første.

I processen har vi samarbejdet med lokale brugere af stedet, for at være sikre på, at vi udvikler et fedt skatermiljø, som vil blive brugt rigtigt meget.

09.08.2017

Frederiksberg kommune - ny skolegård, skolen ved søerne

Vi hjælper Frederiksberg Kommune – og Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej – med at udvikle en ny åben skolegård, hvor byen og skolegården bliver mere sammenhængende. Vi har gennemført en brugerproces, med workshops for både eleverne og for naboer og forældre. Med åben og kreativ dialog har vi sammen vendt bekymringer for larm og lyssky aktiviteter til konstruktive ideer og forslag til hvordan skolegården kan blive et nyt inviterende byrum – som også kan bruges udenfor skoletiden.

I drømmeværksteder udviklede de seje elever små prototyper på lege-elementer, som inspiration til vores videre skitseprojekt. Skitseprojektet skal gennem politisk godkendelse i september – og så håber vi, at drømme bliver til virkelighed!

03.07.2017

Vi udarbejder planer for fornyelse og fremadrettet drift af udearealer for boligafdelinger under nykøbing f boligselskab

Nykøbing F Boligselskab har ca 25 boligafdelinger i Nykøbing-området. Vi hjælper boligselskabet med at gennemgå udearealerne i en række boligafdelinger og udarbejder en samlet plan for fornyelse og fremadrettet drift, som kan anvendes af driftspersonalet ved afdelingerne.

30.06.2017

Vi fortsætter samarbejdet med kommunen om udvikling af marielyst - nu helt ned til vandkanten

Vi har udarbejdet et første skitseforslag til ankomsten i Marielyst og afslutning af Strandstien. 
Læs mere om projektet her.

15.06.2017

Interview med 84 beboere om ønsker og behov i forbindelse med genhusning

Vi taler med 84 beboere i Afd. 35/Hammerlodden-Teglværksgade i Nykøbing om deres ønsker og behov i forbindelse med genhusning. Boligafdeling 35 på Hammerlodden/Teglværksgade i Nykøbing F skal gennemgå en større renovering af samtlige boliger. I den forbindelse skal beboerne genhuses - midlertidigt, og enkelte permanent. Vi hjælper Nykøbing F Boligselskab med at tale med alle beboerne og derefter udarbejde en kortlægning over genhusningsbehovene. Det er en stor og spændende opgave, hvor vi møder en masse gode mennesker der glæder sig til at komme tilbage til nyrenoverede boliger.

09.06.2017

Vi kalder det nye formidlings- og udstillingsrum på Horreby Lyng for spagh-rum, med en direkte reference til Horreby Lyngs dannelse - af netop Spaghnum.

Vi har vundet en lille konkurrence om opførelse af et formidlings- og udstillingsrum i det spændende natursted Horreby Lyng.Huset bygges i stedets egne materialer og introducerer samtidig klassiske elementer fra egnens byggeskik. På den måde skaber vi et rum, hvor historien blander sig i vores hverdag og de fællesskaber, der opstår omkring huset og den smukke og særegne natur i højmosen.

03.04.2017

Vi opruster på projektudvikling og brugerinddragelse

Den 1. april voksede ETN Arkitekter med et nyt medlem. Vi har ansat Sille Hedvig Wilhelm Clausen, som er uddannet fra RUC i geografi og international udvikling. Sille skal hjælpe med det voksende antal opgaver med samskabelse og brugerprocesser, workshops, projektmodning- og udvikling, fundraising mv. Sille har næsten 9 års erfaring fra Lolland – og Guldborgsund Kommuner, og har derfor både indsigt i de politiske processer, har lang erfaring med projektudvikling og projektledelse, og har været med til at fundraise til mange store projekter i de to kommuner. Kontakt

03.10.2016

Vi arbejder på flere opgaver i forbindelse med nakskovs 750 års jubilæum.

Bla. designet af en særlig Jubilæumsstol som skal stå forskellige steder i byen. Vi synes selv de er blevet super flotte, og håber nakskovitterne tager godt imod dem. 
I forbindelse med Jubilæet har vi også sammen med Glyholt Grafiskdesign lavet en skilteserie som fortæller historierne omkring de mange smukke huse i Nakskov bymidte.

20.06.2016

Vi deltager på årets folkemøde på Bornholm, hvor der er en tydelig agenda for dialogen omkring land og by. Hvad skal vi med vores landdistrikter i forhold til byerne! Hvilke tendenser er der på færde lige nu! Vi oplever tydeligt at der er sket en mærkbar forandring i omtalen af provinsen/yderområderne/ udkanten/landet /landdistrikter... kaldet det hvad I vil. Fakta er at billedet af hvilke kvaliteter der er ved at bo og arbejde udenfor de større byer er blevet tydeliggjort og at der er skabt et mere nuanceret billede af dels de problematikker der er forbundet med urbaniseringen, men også hvad det er for rammer der er for hverdagen og for at drive virksomhed i provinsen.

02.06.2016

Vores lille bypark i Maribo som forbinder byens hovedgade og med den fantastiske Maribo Naturpark blev fornemt indviet af Dronningen, på en fantastisk smuk sommerdag.
Med stor festivitas og et væld af borgere blev åbningen fejret som det første projekt i den områdefornyelse som ETN sammen med Lolland Kommune har været primusmotor for.

30.03.2016

/ ETN modtager Dreyers Fondens legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

Vi er glade og stolte over at modtage Dreyers fondens legat til styrkelse af nystatede arkitektevirksomheder. Selvom vi er en tegnestue med en solid erfaring i bagagen har vi søgt legatet som led i det generationsskifte som vi står midt i. Legatet indeholder et stramt forløb hvor vi over en 2 måneders periode følger kurser i økonomi, jura og forretningsudvikling sideløbende med en mentor. Sammen med de seks andre udvalgte arkitekvirksomheder og vores mentorer som alle repræsenterer fremtrædende tegnestuer kigger vi os selv efter i sømmene. Vi er så privilgerede at have dygtige Mette Skjold partner og CEO for SLA som vores mentor.

16.03.2016

/ NYE LÆRINGSRUM TIL BINDERNÆS EFTERSKOLE

Vi hjælper Bindernæs Efterskole med forslag til hvordan man kan indrette nye inspirerende lærings- og opholdsrum i deres eksisterende undervisningshus.
 

08.03.2016

 / ETN_ARK PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK
Så vi er at finde på instagram og Facebook ......følg os:-) søg efter etn_arkitekter. Vi glæder os til at dele små og store begiveheder på tegnestuen med jer.
Samtidig har vi opdateret vores hjemmeside for større brugervenlighed generelt.

26.02.2016

/ VI LAVER OMRÅDEFORNYELSE I STUBBEKØBING 
Vi er meget glade for at være med på den længe ventede områdefornyelse af Stubbekøbing og skal være med til at redefinerer Stubbekøbing havn så den evner at forblive og udvikle sig som dygtig erhvervshavn sideløbende med at kunne være attaktiv vært for både turister og borgere.
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Guldborgsund kommunen og de forskellige borgergrupper der er tilknyttet områdefornyelsen.

25.01.2016

/ DANSK LANDSKABSPRIS 2015 - prisoverækkelse
Marielyst var i meget flot selskab nomineret blandt i alt 5 smukke projekter til Dansk Landskabspris 2015 – Vi vandt desværre ikke, men var med på Christiansborg igår hvor vores partnere på sagen, GHB Landskabsarkitekter, præsenterede projektet for ministrer og dommekommité. Det var SLA der vandt prisen med den meget smukke og vilde Novonordisk Naturpark. Stort tillykke.
Læs pressemeddelsen her

12.01.2016

 / KULSBJERG SKOLE NYE UDEAREALER
Så er der første byggemøde på igangsættelses af anlægsfasen af de nye udearealer på Kulsbjerg skole ved Nyåd.
Børnene kan se frem til at tage de nye arealer i brug først på sommeren.

09.01.2016

 /  MARIELYST TORV NOMINERET TIL DANSK LANDSKABSPRIS 2015
I utroligt fornemt selskab er Marielyst Torv og Strandstrøg nomineret til Dansk landskabspris 2015
Se alle 5 nominerede her

07.01.2016

 / GODT NYTÅR
Rikke er inviteret til at skrive en nytårstale til Folketidende, den lokal avis
læs med her

14.09.2015

 / DOBBELT OP - ETN ER TILDELT TO ARKITEKTURPRISER
Fredag modtager vi hele to arkitekturpriser fra Guldborgsund Kommune der hvert 2. år uddeler priser i kategorierne: byrum, nybyggeri og renovering. Vi modtager sammen med GHB Landskab prisen for bedste byrum med Marielyst Torv og Strandstrøg og i kategorien Nybyg får vi prisen for et enfamiliehus i Nykøbing. Vi takker mange gange:-)

22.02.2015

 / GLÆDELIG JUL TIL ALLE
Tegnestuen holder juleferie fra i dag og frem til d. 4 januar, hvor vi glæder os til at tage fat på 2016 for fulde gardiner.